נועם קוריס משרד עורכי דין ומגשרים טל'-077-7060058

יום רביעי, 29 במרץ 2023

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת המדינה וגזר 17 שנות מאסר ופיצוי בגובה 200,000 ש"ח על בן 76 שהורשע באונס קרובת משפחתו

 בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על דוד פנדו, תושב חולון כבן 76 עונש של 17 שנות מאסר בפועל ופיצוי של 200,000 ₪ למתלוננת קרובת משפחתו, בגין מעשי אינוס ומעשים מגונים שביצע בה. על פי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), הנאשם ביצע את המעשים במתלוננת עת הייתה קטינה בת 12, במספר רב של הזדמנויות ולאורך 16 שנים.

בית המשפט המחוזי בתל אביב (הרכב בראשות כב' השופט בן יוסף, כב' השופט הימן וכב' השופטת זמיר) גזר על הנאשם 17 שנות מאסר ופיצוי של 200,000 ₪, בגין הרשעתו בעבירות של אינוס קטינה על ידי בן משפחה, מעשה מגונה בקטינה על ידי בן משפחה, אינוס שלא בהסכמה חופשית ומעשה מגונה שלא בהסכמה חופשית.

בהכרעת הדין, ציינו שופטי דעת הרוב הימן וזמיר, למול דעתו החולקת של בן יוסף, כי ״הנאשם ניצל את חולשתה האישיותית של המתלוננת ואת מצוקתה הכלכלית והמשיך להשליט עצמו עליה הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט המיני... ולמעשה "חישק" אותה לטובת מימוש מאווייו המיניים המעוותים״. ביחס לטענות ההגנה, אמרה השופטת זמיר כי "מדובר במי שהייתה נתונה שנים ארוכות תחת מרותו של המתעלל, בחסות מי שאולי חשדו או אפילו ידעו, בחרו להתעלם ואפשרו את המשך הפגיעה... בנסיבות הללו הניסיון לתור אחר תשובה לשאלה, שלמעשה עומדת במרכז תזת ההגנה והכרעת  הדין המזכה, הכיצד ייתכן שהמתלוננת אפשרה את המשך הפגיעה בה גם בבגרותה, נדונה מראש לכישלון, ואינה אלא הפניית אצבע מאשימה המטילה את האחריות למעשים על הצד הנפגע במקום על הצד הפוגע... לא ניתן לתור אחר היגיון ורציונליות במעשיה ובבחירותיה של המתלוננת, אשר כל מהלך חייה רצוף פגיעות קשות, לא הגיוניות ולא רציונליות".

 

לאחר קבלת גזר הדין מסרה עו"ד רוית צאלח מימון מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) כי "המקרה שבפנינו נמנה בין החמורים שהובאו לפתחו של בית משפט נכבד זה, הנאשם ניצל את אמונה, תמימותה וחולשתה של קטינה הנמצאת במחיצתו והכל כדי להשביע את יצריו ודחפיו האפלים, התעלם לחלוטין מרצונותיה וגרם לה נזק עמוק שהשפיע על התפתחותה כנערה, כאישה וכאם. בית המשפט נתן ביטוי לחומרה יתרה זו בפסיקתו, בהתאם לפסיקות עבר אשר קבעו כי עבירות מין במשפחה משבשות סדרי עולם, ומערערות את חווית המציאות של הילד, את האמון הבסיסי ואת התשתית להתפתחות בריאה, כמו גם את חווית האהבה כהזדמנות וכערך, ובעיקר מערערות את הבית כמקום מוגן מפני כל רעה, כפי שהוא אמור להיות."שר האוצר פרסם צווים להפחתת המס על בנזין ב-10 אגורות נוספות לליטר

 שר האוצר פרסם צווים להפחתת המס על בנזין ב-10 אגורות נוספות לליטר

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', פרסם הערב להערות הציבור צווים המפחיתים את מס הבלו ומס הקניה המוטלים על בנזין. הצווים פתוחים להערות הציבור עד ליום חמישי, ה-30 במרץ, בשעה 12:00. הצווים קובעים כי במהלך חודש אפריל 2023 יחול על בנזין מס קניה ומס בלו בשיעור של 2,815.8 אגורות לאלף ליטר, כ-10 אגורות לליטר פחות משיעור המס שחל במהלך חודש מרץ 2023

מאז אפריל 2022, על רקע העלייה במחירי הדלק, חלות ברציפות הוראות שעה המפחיתות את מס הקניה ומס הבלו החלים על בנזין. כיום חלה הוראת שעה המפחיתה כ-13 אגורות לליטר מהמס על בנזין אשר עתידה לפקוע בסוף 2023, והוראת שעה נוספת המפחיתה כ-33 אגורות לליטר מהמס על בנזין אשר עתידה לפקוע בסוף מרץ 2023.

על מנת למתן את העלייה הצפויה במחיר הבנזין מוצע כעת כי במהלך חודש אפריל 2023 תחול הפחתה של כ-43 אגורות לליטר במס בנוסף להפחתה של 13 אגורות שתוסיף לעמוד בתוקף עד סוף השנה. כך שבסך הכל מחירו של ליטר בנזין לצרכן בחודש אפריל יהיה נמוך בכ-56 אגורות ממחירו ללא הפחתות.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "מיד עם כניסתי לתפקיד, הצבתי את המאבק ביוקר המחיה כאחד מהיעדים המרכזיים שלנו במשרד האוצר. הפחתת המס היא צעד אחד מתוך צעדים רבים נוספים שנקטתי ואנקוט במאבק ביוקר המחיה. המאבק הזה משותף לכולנו והדבר היחיד שעומד לנגד עיני הוא אזרחי ישראל ורווחתם".